Ølnett - øl på norsk

Dette nettstedet er en prosjektside i forbindelse med faget webprosjekt på Høgskolen i Oslo, høsten 2009. Gruppen har valgt å utvikle en webside med øl som tema, fordi dette er et tema som interesserte alle gruppemedlemmene.

Denne siden skal fungere som en samlet informasjonsside om ølets histore, forskjellige øltyper og litt om hjemmebrygging. Vi mener at en slik samleside uten for mange forstyrrende elementer og funksjoner ikke finnes på norsk, og dette har motivert oss i utviklingen av et enkelt og stilfullt nettsted med utviklingspotensiale.

Nettstedet Ølnett har et enormt utviklingspotensiale, der hovedfokuset definitivt vil være innholdet.

Først og fremst bør siden typer utvides betraktelig, til å omfatte mange flere forskjellige øltyper. Vi har hittil valgt å fokusere på de mest kjente variantene, men det finnes svært mange andre typer som helt klart burde vært omtalt på siden. En utvidelse av siden om brygging bør også vurderes. Her kan man f.eks. skrive om ulike måter å brygge øl på, samt ha oppskrifter på forskjellige typer øl.