Alkoholen og deg

Øl-silhuett
Øl i solnedgang, l o r i z (CC BY-NC)

Alkoholen er i dag en akseptert form for rus i vår kultur. Alkoholen nytes både til hverdag og til fest, - i små og i store doser. Helsedirektoratet uttaler følgende:
”Selv om det ikke finnes tungtveiende helsemessige grunner til å anbefale alkoholbruk for noen, må det kunne fastslås at alkohol inntatt i små doser, har virkninger som mange vil oppleve som positive og som skaderisikomessig må kunne aksepteres.”

Mye av det årlige alkoholinntaket skyldes selvfølgelig en søken etter denne "positive" virkningen, - tydeligere sagt; en rus. Enten man drikker et glass rødvin til maten, eller inntar et to-sifret antall Tuborg for å oppnå en russeknute er målet ofte det samme, - rusfølelsen.

Ungdom i dag begynner stadig tidligere å eksperimentere med alkohol og dens virkninger. I følge Anne Bolstad (psykologspesialist) har omtrent halvparten av ungdommene i alderen 15 til 16 år vært beruset minst èn gang. Selv om vi i Norge operer med alderen 18 for kjøp av alkohol ser ikke det ut til å være noen hindring for unge menneskers eksperimentering med rusmiddelet.

Eksperter på området alkohol og ungdom mener at foreldre betyr mye for ungdommers alkoholkonsum. Drikkevaner og synlig alkoholinntak i hjemmet betyr mye for dette. Dersom ungdom i tidlig alder får et inntrykk av at alkohol kun er positivt, vil dette antakeligvis medføre en tidlig debutalder og en hurtig opptrapping til et stort forbruk.

Avsnittene ovenfør prøver definitivt ikke å male fanden på veggen. Det viser seg nemlig at Norges strenge alkoholpolitikk bidrar til at nordmenns alkoholforbruk er mindre enn de aller fleste andre land i Europa. Dette er mye på grunn av våre høye avgifter på kjøp av alkohol, samt at tilgjengeligheten på sprit og vin er regulert gjennom dedikerte salgssteder, - Vinmonopol.

Alkoholens skadevirkninger

Alkoholisert katt
Uante skadevirkninger, WilWheaton (CC BY-NC)

Det finnes i hovedsak to typer skadevirkninger, - midlertidige og permanente. De aller fleste som har inntatt alkohol av mer enn moderate mengder har garanter fått kjenne minst èn bivirkning eller midlertidig skadevirkning. Bakrusen er den definitivt vanligste.

Bakrus kan betegnes som en form for nedsatt allmenntilstand. Man kan oppleve kvalme og ubehag, og kroppen kan i noen tilfeller oppføre seg som om den er svært syk, med de ulemper det medfører. Ofte kan et toalett være godt å ha i næheten. Til tross for at denne bakrusen ofte kan opptre "dagen derpå" ser ikke dette ut til å være en festbrems for alkoholen. Vi går gjerne på samme smellen en gang til. Dette er fordi alkoholen ofte bringer med seg noe positivt. Mer om dette i neste hovedpunkt, - alkoholens gleder.

Det finnes også en rekke langtidsvirkninger som absolutt ikke er noe hyggelig, og som burde få noen og enhver til å tenke alvorlig på sitt eget inntak. Vi nevner i fleng:

  • Nedsatt immunforsvar/infeksjonsmotstand
  • Blødningstendens, særs i fordøyelsesorganer
  • Sviktende indre organer
  • Komplikasjoner ved graviditet
  • Permanente skader på nervesystemet
  • Ødelegge hjernens evne til å tenke og huske

Regn ut din egen promille med vår promillekalkulator.

Alkoholens gleder

Øl i selskap
Godt øl i godt selskap, Mourner (CC BY-NC)

Alkoholens gleder derimot er langt hyggeligere lesning enn de ovenstående avsnittene. Alkoholen fungerer som en sosial faktor. Statens institutt for rusmiddelforskning uttaler følgende:
"Å drikke seg full sammen fører til sterkere sosiale bånd og et mer fortrolig forhold mellom venner. Slik begrunner unge voksne sin bruk av alkohol på skjenkesteder i Oslo."

Det å "ta en øl" sammen vil i dag si å møtes på et sosialt plan, - å være sammen med andre mennesker. I disse sammenhengene er det ikke alltid alkoholens virkninger som er hovedpoenget med inntaket, men det kommer gjerne som en liten "bonus". Samtalene utvikler seg hurtigere, og man kan finne på å snakke om ting man vanligvis ikke hadde kommet inn på. I flere sammenhenger kan inntaket føre til at man sier ting man kanskje kan komme til å angre på. Kanskje man kommer med en bemerkning til en pike i lokalet som ikke var helt gjennomtenkt. Da er det en fordel at pikens bodybuilder av en kjæreste er på toalettet i gjerningsøyeblikket. Dersom ikke kan ettervirkningene av alkoholinntaket være mer enn bare bakrus.

Men, en slengbemerkning kan føre til mer enn bare blåveiser. Det finnes tallrike eksempler på mennesker som har oppnådd både det ene og det andre fordi alkoholen har gitt en liten "starthjelp".

Ungdom og alkohol - gode råd til foreldre (Helsedirektoratet), settegrenser.no (Helsedirektoratet), Lær å drikke alkohol (NRK Puls).